Tử vi trọn đời tuổi Bính Ngọ 1966, tết 2015

Thứ bảy , 07/02/2015, 14:09 GMT+7
Ban biên tập xin giới thiệu tới bạn đọc tử vi trọn đời tuổi Bính Ngọ 1966 để các bạn tham khảo và tự đoán trước được vận mệnh của mình. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

TỬ VI TRỌN ĐỜI NỮ TUỔI BÍNH NGỌ 1966

CUỘC SỐNG

Nữ tuổi Bính Ngọ có cuộc đời lúc lên bổng xuống trầm. Tuy nhiên vào trung vận và hậu vận cuộc đời được an nhàn sung sướng, gia đình, hạnh phúc.

TÌNH DUYÊN

Về vấn đề tình duyên Tuổi Bính Ngọ được chia ra làm ba trường hợp như sau:

Nếu sanh vào những tháng 4, 9 và 12 Âm lịch, cuộc đời có 3 lần thay đổi trong tình duyên. Nếu sanh vào những tháng 1, 2, 5, 8 và 10 Âm lịch, cuộc đời có 2 lần thay đổi trong tình duyên. Nhưng nếu sanh vào những tháng 3, 6, 7 và 11 Âm lịch, được hưởng hạnh phúc trọn vẹn trong tình duyên.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH

Phần gia đạo có yên vui, vào trung vận và hậu vận rất tốt, công danh không tốt, nếu buôn bán thì sẽ rất thành công. Từ 36 tuổi trở đi, cuộc sống sẽ giàu sang, hạnh phúc.

NHỮNG TUỔI HỢP LÀM ĂN

Những tuổi hạp về sự làm ăn với tuổi Bính Ngọ, đó là các tuổi: Bính Ngọ đồng tuổi, Tân Hợi và Nhâm Tý.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

Nếu kết hôn với những tuổi Bính Ngọ, Tân Hợi, Nhâm Tý, Ất Mão, Ất Tỵ, bạn sẽ có cuộc sống cao sang. Nếu kết hôn với những tuổi Mậu Thân, Giáp Dần, bạn sẽ có cuộc sống trung bình mà thôi. Nếu bạn kết hôn với những tuổi Canh Tuất, Giáp Thìn, bạn sẽ có cuộc sống nghèo khổ.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ

Không nên kết hôn hay làm ăn với những tuổi Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Tân Dậu và Tân Sửu, cuộc sống của bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT

Tuổi Bính Ngọ có những năm khó khăn nhứt trong đời, làm ăn gặp nhiều trở ngại và nhiều đau xót, đó là những năm ở vào số tuổi: 37, 40 và 48 tuổi.

 

TỬ VI TRỌN ĐỜI NAM TUỔI BÍNH NGỌ 1966, TẾT 2015

CUỘC SỐNG

Cuộc đời của tuổi Bính Ngọ có sung sướng về thời trung vận, khổ tâm về con cái,

Tuổi Bính Ngọ trong cuộc đời nhiều thay đổi về công danh.

TÌNH DUYÊN

Nếu sinh vào những tháng này 8 và 12 Âm lịch, cuộc đời có 3 lần thay đổi trong tình duyên. Sinh vào những tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 Âm lịch, cuộc đời có 2 lần thay đổi trong tình duyên. Sanh vào những tháng này thì hưởng được hạnh phúc toàn vẹn, đó là sanh vào những tháng: 6, 7 và 11 Âm lịch.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH

Gia đạo không được êm ấm, sự nghiệp vững chắc, tiền tài điều hòa bắt đầu từ trung vận về sau sẽ không sợ bị sụp đổ gì nữa.

NHỮNG TUỔI HỢP LÀM ĂN

Nên kết hợp làm ăn với các tuổi Bính Ngọ đồng tuổi, Tân Hợi, Ất Mão, những tuổi này hợp tác làm ăn rất hạp và rất mau phát đạt, không sợ bị thất bại.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

Trong việc lựa chọn vợ chồng những tuổi này rất tốt Bính Ngọ, Tân Hợi, Nhâm Tý, Ất Mão, Ất Tỵ. Nếu kết hôn với tuổi Mậu Thân, Giáp Dần, bạn chỉ có cuộc sống trung bình. Kết hôn với những tuổi này việc làm ăn sẽ rất khó khăn nghèo khổ, đó là kết hôn với các tuổi: Canh Tuất, Giáp Thìn, Bính Thìn.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ

Không nên kết hôn hay kết hợp làm ăn với những tuổi Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Tân Sửu.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT

Tuổi này những năm bạn làm ăn khó khăn, không có cợ hội phát triển về tài lộc, đó là những năm bạn ở vào số tuổi 30, 33 và 47 tuổi.

Nguồn: