Ferrari đắt hàng

Mặc dù chưa chưa xuất xưởng nhưng hiện tại 2 siêu xe LaFerrari và 458 Speciale đã được bán hết trong năm đầu tiên.