Những biểu tượng độc đáo trên xe hơi (P2)

Thứ sáu , 13/06/2014, 04:12 GMT+7
Mỗi dòng xe có mỗi phong cách khác nhau và đó cũng là điều mà dẫn chơi luôn luôn mơ ước có mẫu mới đa dạng phù hợp đi kèm voi nó là các biểu tượng độc đáo cảu riêng mỗi xe

Pontiac.

Trên một chiếc Pontiac đời 1935.

Chevrolet Eagle 1932.

Ford đời 1932.

Chrysler đời 1931.

Terraplane đời 1933.

Delahaye.

Buick Mercury 1930.

Một biểu tượng khác trên xe Buick.

Packard Pheaton 1929.

Packard Presidential.

Packard đời 1938.
Nguồn: Sưu Tầm