Chọn vợ chọn chồng hợp tuổi Giáp Tý 1984

Thứ năm , 29/01/2015, 23:18 GMT+7
Ban biên tập xin giới thiệu tới bạn đọc những tuổi hợp để kết hôn để các bạn tham khảo và chọn cho mình tuổi hợp nhất. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống

Chọn tuổi vợ chồng tuổi Giáp Tý.

Tuổi vợ tuổi chồng có nhiều vấn đề kết hợp lại, cần hiểu từ gốc đến ngọn mới có thể biết được chính xác số phận của những người đó.

Tuổi Giáp Tý
(Đại Kỵ Hiệp Hôn)

Trai tuổi Giáp Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Tý.
1. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Đinh Mẹo
Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng)
2. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Quí Dậu
Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
3. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Kỷ Mẹo
Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng)
4. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Tân Dậu
vợ lớn hơn chồng 3 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15, 19, 21, 27, 31, 33, 39 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 17, 22, 23, 28, 29, 34 tuổi.

XIN LƯU Ý
Trai tuổi Giáp Tý sanh tháng 1, 12, 5, 9, 11, 6 và tháng 10 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Giáp Tý sanh tháng 1, 10, 2 và tháng 11 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi: GIÁP TÝ
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi GIÁP TÝ
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền tước, nhiều người hay thương mến, tiền tài no ấm. Hai tuổi này kết hôn với nhau thì có vật chất ấm no, nhưng con cái ít.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ẤT SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Hai tuổi này lấy nhau vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Hậu vận mới đậu tài, hào tài no đủ, hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng. Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên nhẫn chung lo với nhau.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước thì hưởng giàu. Phải chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi sau mới tốt, hào tài đủ dùng, hào con không có, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà thường dùng. Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên chung lo cần ăng, về hào
con thiếu phước.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi MẬU THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng, cầu lo việc chi cũng có người quý nhân giúp đỡ, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng,  về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi KỶ TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Hai vợ chồng đặng có danh giá và có chức phận, người đời hay mến thương, hào tài tương vượng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Người vợ hiền, thông minh có kỹ lưỡng, bản thân có tiểu tật, tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn sẽ lập nên sự nghiệp.

Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổi CANH NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Hai tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá, ra đường ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài bình thường, hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà thường dùng.
Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổI TÂN M ÙI
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Hai người tuổi này sẽ phải chịu cảnh Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới phát đạt, hào tài đủ no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng..

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Hai tuổi này sẽ gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, nhưng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi GIÁP TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài trung bình, hào con rất ít, cuộc sống bình thường.

Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổI ẤT HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổI này ở với nhau làm ăn đặng tốt hào tài tương vượng, hào con rất ít, cuộc sống no ấm, hạnh phúc.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ĐINH SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi M ẬU DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con ít.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi CANH THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi TÂN TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít, hoặc nuôi con nuôi.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu phước. hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi QUÍ HỢI
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt, trong ngòai sắp đặt đều thuận ý, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM TUẤT
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt, cầu lo việc chi cũng có quí nhân giúp đỡ, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi CANH THÂN
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no hào con rất ít.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi KỶ MÙI
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi MẬU NGỌ
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, tốt về danh giá, hào tài bình thường, hào con đa số.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ĐINH TỴ
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH THÌN
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con rất ít. 

Nguồn: